TA-DAAA!

Çok farklı iki atölye duyurum var bu yazıda. Hem konuları, hem programı hazırlayan kişi özel.

Her iki atölye de Sanat Tarihi Uzmanı Nihal Elvan Erturan tarafından hazırlandı. Sevgili Nihal aynı zamanda Burcu ve Berk ile… SANAT kitabının uzmanlarından. (Kendisini daha yakından tanımak isterseniz:  “Kabuk Kabuk Toprak”)

İlk atölye başlığı “TA-DAAA! Çocuklarla Sanat Tarihi

İsmine bile bayıldım!

TADAAA

Atölye, 5-8 yaş aralığındaki çocukları, mağara resminden günümüz sanatına uzanan sanat tarihinin uzun ve heyecan verici öyküsünü keşfe çıkarıyor. İlk Çağlar, Mısır Uygarlığı, Antik Yunan ve Roma Uygarlığı, Orta Çağ, Rönesans, Barok-Rokoko ile 19. ve 20. yüzyıl Modernizm ve sonrası dönemler, eğlenceli bir anlatım ve atölye çalışmaları ile sunuluyor. Bu şekilde çocuklar çalışma sırasında akımları deneyimleyerek öğrenebilecekler.

“Bu atölyede en büyük kazanımın,çocukların -aslında çok yabancı kaldıkları- Sanat Tarihi’ne yakınlaşmaları olduğunu düşünüyorum. Sanatın ve aslında insanlık tarihinin çağlar boyunca nasıl dönüştüğünü gözlemleyen çocuklar, daha empatik, daha meraklı ve yaratıcı olacaklardır diye düşünüyorum.

Bununla birlikte atölye çerçevesinde her katılımcıya bir ‘sanat-anı defteri’ hediye edeceğiz. Bunu çok önemsiyorum. Gittiği sergileri not etsin, biletini bir kenarına yapıştırsın, o sergide gördüğü ve etkilendiği bir sanat eserini çizsin ya da bir konser/film/kitap hakkındaki düşüncelerini, gözlemlerini yazsın o deftere istiyorum. Atölye, aslında çocuklara hayatları boyunca kullanabilecekleri bir sanat kültürü edindirmeyi amaçlıyor” diyor sevgili Nihal Elvan Erturan.

Tarihler: 15 Ekim- 17 Aralık / Her Cumartesi saat 10:30-12:30
Mekân: Art On İstanbul – Şişhane

İkinci atölye ise yetişkinler için.

Konusu: Empresyonizmden Günümüze Sanat Tarihi – 19.20. ve 21.Yüzyıl Sanat Etkileşimleri

TADAAA

Bu seminerde, yaklaşık 200 yıllık tarihsel, ekonomik ve sosyal değişimler üzerinden yapılan sanat tarihi okumalarıyla toplumların dönüşümü ve bunun sanattaki yansımaları anlatılıyor; sanat akımları, hareketlerinin belli başlı sanatçıları ve başyapıtları ele alınıyor.

Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Art Nouveau, Fovizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Soyut Ekspresyonizm, Fütürizm, Bauhaus, Dadaizm, Konstrüktivizm, Sürrealizm gibi akım ve hareketler inceleniyor.

1945 sonrasından günümüze Avrupa ve Amerika’daki yeni eğilimler ve anlayışlara değiniliyor. Pop Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Post-Modenizm gibi güncel sanatın sınırlarını sürekli genişleten alanlara bakılıyor. Sanat başkentinin Paris’ten New York’a taşınmasının, heykelin kaide üzerindeki figür, resmin duvardaki tablo olmaktan çıkışının hikâyesini anlatıyor.

Yetişkin seminerleri hafta içi sabah ve akşam olmak üzere iki farklı seans seçeneği ile sunuluyor.

1.Seans: 11 Ekim-1 Kasım, 2016 / Her Salı saat 10:30-12:30
2.Seans: 12 Ekİm-16 Kasım, 2016 / Her Çarşamba saat 19:00-21:00
Mekân: Art 10 – Şişhane

Detaylar için: facebook.com/artonistanbul
Kayıt için: 0212-259 15 43 / fulya@artonistanbul.com

Leave a comment