Mine Küçük

Mine Küçük – Arkeolog & Müzeolog

Mine Küçük İstanbul’da doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü’nde, yüksek lisansını Minnesota Üniversitesi Disiplinler Arası Arkeoloji ve Müze Bilimi’nde bitirdi.

Üniversite eğitimi sırasında Minnesota Bilim Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Bermuda Deniz Müzesi’nde staj yaptı. Minnesota Bilim Müzesi’nde daha sonra Antropoloji Bölümü’nde sergi uzmanı ve müzenin Çatal Höyük (Konya) projesi için hazırladığı halka yönelik programlarda koordinatörlük yaptı. Yoğun iş temposuna rağmen çeşitli projelerde araştırmacı olarak bulundu ve dünyanın değişik köşelerindeki konsept müzelerde incelemeler yaptı.

ABD’deki çalışmalarından sonra döndüğü ülkesinde kendi hazırladığı müze ders programını özel bir ilkokulda 3. sınıf öğrencilerine düzenli bir ders olarak sundu. Çeşitli dergi ve gazetelerde müze yazıları yazdı. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Müze Bilimi dersi verdi. Avrupa Birliği projelerine danışmanlık ve koordinatörlük yaptı.

Mine Küçük halen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Bienalleri rehber eğitimini yapmaktadır ve özel müze projelerine danışmanlık vermektedir.