SosyalBen

SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini ve benliklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde saha  ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

SosyalBen Vakfı saha çalışmaları boyunca resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat gibi farklı temalardaki atölye çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta.

Çalışmalarını 18-25 yaş arası üniversite öğrencileriyle birlikte tamamen gönüllük ilkesiyle gerçekleştirilmekte.

Her sene seçilmiş farklı illerde ve okullarda yapılan çalışmalarda çocuklara standart ders programlarında olmayan ve hayatta onlara ışık tutacak konular detaylı şekilde, bir haftalık süreçte ele alınmakta. Sene sonundaysa gidilmiş olan her ilden ikişer öğrenci ve birer öğretme İstanbul’da kültürel bir eğitim ve keşif sürecine girmekte.

Atölyelere katılım sağlayan çocukların yetenekleri doğrultusunda çalışmalarına devam edebilmeleri, yani süreklilik için gerekli çalışmalar da yine SosyalBen ekipleri tarafından sağlanmakta.

Gerek ben, gerekse kitap uzmanlarımız kendi konularında SosyalBen ekibine destek vermekteyiz. Ben “Yaratıcı Yazarlık” konusunda, sevgili Tan Temel “Dans Atölyesi” için ve sevgili Mine Küçük “Arkeloloji ve Müzecilik” üzerine SosyalBen için programlar oluşturmaktadırlar.

http://www.sosyalben.org/