“mış” gibi

Kar yağdı İstanbul’a

Lapa lapa

Susturmak istermişçesine

Olan biten onca anlamsızlığı

Ortalık bembeyaz oldu

Tertemiz

Yanlış!

“mış” gibi

Tertemizmiş gibi

Kar ilk yağdığında, daha insanoğlu üzerine basıp geçmeden evvelki hâli nasıl da temizdir

Huzurludur

Sakindir

Derken insanoğlu bu tertemiz, saf karın üzerinden geçmek için birbiriyle yarışır ya

O güzel, gözünü alan beyazlık birdenbire bölünmeye başlar

Parçalara ayrılır

Evet keyiflidir dokunulmamış kar birikintisine ayak basmak

Ama ya basmasaydık

İnsanlık temizmiş gibi yapacaktık

Hani “mış” gibi yaşıyoruz ya kaç zamandır…

Leave a comment